Kompa premáva podľa aktuálneho plavebného poriadku. V prípade hustej hmly bude prevádzka prerušená až do zlepšenia poveternostných podmienok. Plavebný poriadok nájdete tu.

Kontakty: Posádka +421 906 312 219 Dispečing +421 31 559 4336