Kompa premáva podľa platného plavebného poriadku. Plavebný poriadok nájdete tu.

Kontakty: Posádka +421 906 312 219 Dispečing +421 31 559 4336